BIOGRAPHY
           CONTACT
PAINTINGS
All Rights Reserved By Petra Zelenkova 2015
           FACEBOOK
            GALLERY
           YOUTUBE
Email: peta.zelenkova@email.cz
Petra Zelenkova
CONTACT: peta.zelenkova@email.cz
          HOME
English: Surrealist european artist originally from the Czech Republic living now in Malta. Her memorable paintings, sketches and photography are inspired by the pure nature and by her travels. She likes to put dreams and reality together especially abstract bodies, forms, landscapes and trees. Petra describes her style as “Loco reality”. From 2009 were her exhibitions received by the public with great success and from that time all her beautiful paintings found already clients. Czech: Evropská surrealistická umělkyně původem z České republiky žijící nyní na Maltě. Její zapamatovatelné obrazy, kresby a fotografie jsou inspirovány čistou přírodou a cestováním. Ráda kombinuje sny s realitou speciálně abstraktní těla, tvary, krajiny a stromy. Petra popisuje svůj styl jako “Loco reality”. Od roku 2009 se její výstavy setkaly s velkým veřejným ohlasem i úspěchem a od té doby nacházejí její krásné obrazy své majitele.